Πολυπιάτα - Πλέγματα


1084

Πληροφορίες Προϊόντος
Βάρος :8 gr
Μ x Π:136 x121.8 mm
Ύψος:34 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:
Καπάκι:
Δοχείο:2081