Πολυπιάτα - Πλέγματα


2084

Πληροφορίες Προϊόντος
Βάρος :16,4 gr
Μ x Π:146,6 x 103,7 mm
Ύψος:34 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:
Καπάκι:
Δοχείο:2081