Πολυπιάτα - Πλέγματα


2089

Πληροφορίες Προϊόντος
Βάρος :16,1 gr
Μ x Π:211,8 x 147,8 mm
Ύψος:6,6 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:
Καπάκι:
Δοχείο:2081