Πολυπιάτα - Πλέγματα


583

Πληροφορίες Προϊόντος
Βάρος :4,1 gr
Μ x Π:140,9 x 91,5 mm
Ύψος:6 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:
Καπάκι:
Δοχείο:281, 581