Filosofia noastră

Activitățile noastre se realizează, în ansamblul lor, cu respect față de mediu și sensibilitate față de om. Într-o indestructibilă legătură cu societatea locală, ne asumăm cu sensibilitate crescută un rol substanțial, susținând de-a lungul timpului activități și demersuri cu caracter social, instructiv, umanitar, cultural și sportiv.

Oamenii noștri

Recunoscând însemnătatea educației și a unui înalt nivel de specializare, aplicăm permanent programe de training adaptate la obiectul de cunoaștere al fiecărui domeniu. În paralel, în încercarea noastră de a promova siguranța și igiena angajaților noștri, am asigurat, pentru toți, un program de asigurare privată de sănătate.

Societatea

De mulți ani sprijinim activitatea Asociației pentru Persoane cu Dizabilități „Alkyoni”, contribuind decisiv la ridicarea standardelor Centrului de Asistență Socială. În ultimul deceniu am susținut substanțial Magazinul Social al Primăriei Nafpaktosului, precum și structurile sociale ale Mitropoliei de Nafpaktos și Sfântul Vlasie. În 2017 am luat inițiativa de a organiza și finanța în totalitate programul „Învăț despre orașul meu jucându-mă”, care s-a realizat sub egida Primăriei de Nafpaktos și a Eforiei Antichităților din Etolokarnania și Lefkada. Am contribuit la prezentarea Programului „Recunoaștere, Documentare și Propuneri pentru Promovarea Așezării Istorice a Nafpaktosului”, sub denumirea „εNAF”, care a fost derulat de Departamentul de Arhitectură al Universității din Patra, sub supervizarea Ministerului Culturii, în cadrul Acordului de Programare cu Primăria de Nafpaktos, și a avut ca scop dezvoltarea dialogului pentru perfecționarea modului de viață de fiecare zi a locuitorilor regiunii mai largi a Nafpaktosului.

Educație / „Linii de producție”

În cadrul programului „Linii de producție”, zeci de copii de la toate nivelurile de școlarizare vizitează sediul nostru, urmărind să cunoască pe viu acest departament al industriei elene. Cheltuielile de călătorie pentru elevi sunt acoperite în totalitate de către compania noastră, care dorește să le ofere informații în domeniu și să îi problematizeze. De asemenea, acordăm o deosebită importanță și vizitelor pe care le fac la sediul nostru studenții și cercetătorii de la Facultățile și Departamentele de Cercetare ale Universităților. Cunoașterea, tehnologia, inovația constituie axele fundamentale pe care se realizează dialogul cu comunitatea academică, un dialog constructiv și util tuturor.

Sport

Acordând întâietate sportului și excursiilor, atât de sănătoase pentru tineri, susținem Academiile Stelei Nafpaktosului, unde sunt antrenați mai bine de 100 de copii, precum și echipa de baschet PAS, a Nafpaktosului. Întrecerile de atletism „Lepanto Run”, precum și întrecerile sportive ale elevilor care au loc anual în Nafpaktos, se bucură încă din prima clipă de sprijinul nostru practic. De asemenea, cu tenacitate, voință și efort continuu, atletul Christos Papadogeorgos a participat la evenimente sportive solicitante și a atins culmi tot mai înalte, având alături compania noastră care îi acoperă cheltuielile pentru întreaga sa pregătire sportivă.

Voluntariat

Urmărind să consolidăm cultura noastră corporatistă și dezvoltarea unor legături mai puternice între angajații noștri, încurajăm participarea lor voluntară la activitățile pe care le susținem. Considerăm că experiența vie a participării contribuie la dezvoltarea personalității lor și în același timp le oferă posibilitatea să-și consolideze abilitățile individuale. Cu entuziasm am susținut Festivalul Lepanto Folk, Festivalul Copiilor din Nafpaktos și încă multe alte evenimente având caracter social și cultural.

Mediul înconjurător

Cu o deosebită sensibilitate față de mediu, funcționăm pe baza standardelor mondiale, adoptând politici de însemnătate strategică. Între acestea, menționăm năzuința permanentă de minimalizare a consumului de resurse și a emisiilor de dioxid de carbon, sistemul de ultimă tehnologie pentru ventilare și aer condiționat în spațiul de producție, care valorifică condițiile de mediu pentru a limita semnificativ consumul, în timp ce controlul temperaturii și al umidității asigură condiții de curățenie în spațiul de lucru. În ciuda contextului economic nefavorabil, noi ne stabilim obiective și mergem înainte. Având ca scop principal economisirea resurselor și reducerea impactului energetic al companiei noastre, în 2016 am recurs la construirea unui parc geotermal, care, pe lângă energia geotermală verticală, reprezintă una dintre cele mai inovative facilități din țară. Am înlocuit iluminatul convențional cu tehnologia LED în tot centrul industrial și, folosind exclusiv lubrifianți economici, am redus în mod semnificativ consumul mașinilor noastre de producție. Subliniem că pentru toate operațiile noastre, toate deșeurile sunt gestionate cu respect față de mediu, reușind să atingem procente ridicate de reciclare.