Η Kotronis Packaging αρωγός μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις – Εντάσσει άτομα με αναπηρία στο δυναμικό της