Η εφαρμογή ορθών πρακτικών παραγωγής και κανόνων υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων, αποτελούν τον πυρήνα της προσπάθειας που καταβάλουμε για την κατασκευή ποιοτικών προϊόντων συσκευασίας τροφίμωνΧειριζόμαστε τα προϊόντα μας όχι ως πλαστικά δοχεία συσκευασίας, αλλά ως τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση καθότι θεωρούμε την Εταιρεία μας ενεργό μέλος της ευρύτερης οικογένειας της βιομηχανίας τροφίμων.

Η πολιτική της Εταιρείας μας επιβάλλει, ως ένδειξη σεβασμού προς τους πελάτες μας αλλά και τον τελικό καταναλωτή, την προμήθεια πρώτων υλών (πολυπροπυλενίου) από αξιόπιστους και διεθνώς αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς οίκους, ώστε να είμαστε πάντοτε σίγουροι ότι τα προϊόντα συσκευασίας που παράγουμε πληρούν τα αυστηρότερα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ποιότητας και τις αντίστοιχες νομοθεσίες.

Επιπρόσθετα, επενδύουμε διαρκώς σε νέα συστήματα αυτοματισμού για τη συλλογή και συσκευασία των τελικών προϊόντων από τις μηχανές χύτευσης υπό πίεση επιτυγχάνοντας έτσι την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων για επιμόλυνση των παραγόμενων προϊόντων, διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα υγιεινής που επικρατούν στους χώρους παραγωγής του εργοστασίου. Παράλληλα, το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας επωμίζεται τη διεξαγωγή τακτικών ελέγχων εντός και εκτός της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να αποτρέψει και να διαπιστώσει τυχόν μη-συμμορφώσεις.

Θεωρούμε χρέος μας την τήρηση υψηλών ποιοτικών προτύπων και κανόνων υγιεινής σε όλο το φάσμα των διαδικασιών, με επιστέγασμα την πιστοποίηση της εταιρείας μας κατά τα πρότυπα ISO 9001, ISO 22000 και BRC/IoP και IMS/FDA (USA Interstate Milk Shippers / Food & Drug Administration) από τον FDA (Food and Drug Administration) που είναι η αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ, στην οποία υπάγεται ο έλεγχος της ασφάλειας των τροφίμων της χώρας.

Η Εταιρεία λειτουργεί με προδιαγραφές βιομηχανίας τροφίμων και είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα ISO 9001, ISO 22000 (including HACCP plan), το ιδιαίτερα απαιτητικό BRC/IoP και IMS/FDA (USA Interstate Milk Shippers / Food & Drug Administration).

Ταυτόχρονα, θέτοντας ως προτεραιότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ηθικές πρακτικές των εργαζομένων της, είναι εγγεγραμμένη στη διεθνή πλατφόρμα SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange Database). Ενώ, έχει λάβει πιστοποίηση κατά SMETA (Sedex Members Ethical Trading Audit – Επιθεώρηση ηθικής δεοντολογίας µελών SEDEX) που αφορά στη διασφάλιση της νομιμότητας στην εργασία και τη συμμόρφωση με αρχές ηθικής και κοινωνικά αειφόρου παραγωγής.

Διαβάστε τα πιστοποιητικά πατώντας τις εικόνες!

Προμήθεια πρώτων υλών εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλων για χρήση σε επαφή με τρόφιμα

Πιστοποιήσεις

Με δεδομένη την τήρηση της νομοθεσίας και στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας, εφαρμόζουμε πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO22000/HACCP και BRC/IoP, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρείας. Έτσι, εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η διαρκής βελτίωση των διεργασιών για την επίτευξη των στόχων μας.

Συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση διεργασιών

Οι συχνοί έλεγχοι και η αυστηρή παρακολούθηση, καθ’ όλη την παραγωγική διαδικασία, την αποθήκευση και την διακίνηση των προϊόντων, εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση τυχόν αστοχιών και την επίτευξη υψηλού επιπέδου υγιεινής και ποιότητας προϊόντων.