Το “Τυροκομείο Κωσταρέλος” επιλέγει “Πλαστικά Κοτρώνης”