Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων