Πολυπιάτα - Πλέγματα


9083

Πληροφορίες Προϊόντος
Βάρος :61 gr
Διάμετρος: 187 mm
Ύψος:21 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:
Καπάκι:
Δοχείο:-
Specs: