Πολυπιάτα - Πλέγματα


11
Yes
None
1
70
/products/multi-trays-grids/
Thumbnail

Κατηγορία:

Πολυπιάτα - Πλέγματα
583
Weight: 4, 1 gr
L x W: 120 x 94, 7 mm
Height: 6 mm
Label:
Closure:
Lid:
4.1
1084
Weight: 8 gr
L x W: 136 x 121, 8 mm
Height: 34 mm
Label:
Closure:
Lid:
8
1083
Weight: 10 gr
L x W: 141, 5 x 121, 5 mm
Height: 14 mm
Label:
Closure:
Lid:
10
2089
Weight: 16, 1 gr
L x W: 228 x 111 mm
Height: 6, 6 mm
Label:
Closure:
Lid:
16.1
2084
Weight: 16, 4 gr
L x W: 249, 5 x 136 mm
Height: 34 mm
Label:
Closure:
Lid:
16.4
2083
Weight: 18, 5 gr
L x W: 249, 5 x 135, 8 mm
Height: 13, 5 mm
Label:
Closure:
Lid:
18.5
4083
Weight: 32, 8 gr
L x W: 230 x 230 mm
Height: 15 mm
Label:
Closure:
Lid:
32.8
243
Volume: 255 ml
L x W: 144 x 105 mm
Height: 34 mm
Label:
Closure: Film
Lid: 242
255
403
Volume: 400 ml
L x W: 269 x 90 mm
Height: 29, 5 mm
Label:
Closure: Film
Lid:
400
1000
Volume: 560 ml
L x W: 196, 5 x 196, 5 mm
Height: 29 mm
Label:
Closure: Film
Lid:
560
1005
Volume: 620 ml
Diameter: 227, 4 mm
Height: 28, 6 mm
Label:
Closure: Film
Lid:
620
1007
Volume: 1150 ml
L x W: 240 x 240 mm
Height: 34, 7 mm
Label:
Closure: Film
Lid:
1150
Πολυπιάτα - Πλέγματα
583
4.1
Πληροφορίες Προϊόντος
Βάρος :4,1 gr
Μ x Π:140,9 x 91,5 mm
Ύψος:6 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:
Καπάκι:
Δοχείο:281, 581
1084
8
Πληροφορίες Προϊόντος
Βάρος :8 gr
Μ x Π:136 x121.8 mm
Ύψος:34 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:
Καπάκι:
Δοχείο:2081
1083
10
Πληροφορίες Προϊόντος
Βάρος :10 gr
Μ x Π:140,4 x 139,7 mm
Ύψος:14 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:
Καπάκι:
Δοχείο:1081
2089
16.1
Πληροφορίες Προϊόντος
Βάρος :16,1 gr
Μ x Π:211,8 x 147,8 mm
Ύψος:6,6 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:
Καπάκι:
Δοχείο:2081
2084
16.4
Πληροφορίες Προϊόντος
Βάρος :16,4 gr
Μ x Π:146,6 x 103,7 mm
Ύψος:34 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:
Καπάκι:
Δοχείο:2081
2083
18.5
Πληροφορίες Προϊόντος
Βάρος :18,5 gr
Μ x Π:129,5 x 88 mm
Ύψος:13,5 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:
Καπάκι:
Δοχείο:2081
4083
32.8
Πληροφορίες Προϊόντος
Βάρος :32,8 gr
Μ x Π:230 x 230 mm
Ύψος:15 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:
Καπάκι:
Δοχείο:
243
255
Πληροφορίες Προϊόντος
Όγκος :255 ml
Μ x Π:127 x 76 mm
Ύψος:34 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:Film
Καπάκι:242
Χερούλι:
Πληροφορίες Παλετοποίησης
Τμχ σε παλέτα:880
403
400
Πληροφορίες Προϊόντος
Όγκος :400 ml
Μ x Π:119,18 x 88,13 mm
Ύψος:29,5 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:Film
Καπάκι:
Χερούλι:
Πληροφορίες Παλετοποίησης
Τμχ σε παλέτα:
1000
560
Πληροφορίες Προϊόντος
Όγκος :560 ml
Μ x Π:122 x 102 mm
Ύψος:29 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:Film
Καπάκι:
Χερούλι:
Πληροφορίες Παλετοποίησης
Τμχ σε παλέτα:380
1005
620
Πληροφορίες Προϊόντος
Όγκος :620 ml
Διάμετρος: 227,4 mm
Ύψος:28,6 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:Film
Καπάκι:
Χερούλι:
Πληροφορίες Παλετοποίησης
Τμχ σε παλέτα:384
1007
1150
Πληροφορίες Προϊόντος
Όγκος :1150 ml
Μ x Π:137,43 x 106,43 mm
Ύψος:34,7 mm
Ετικέτα:
Κλείσιμο:Film
Καπάκι:
Χερούλι:
Πληροφορίες Παλετοποίησης
Τμχ σε παλέτα:2100
Πολυπιάτα - Πλέγματα
583
Πληροφορίες Προϊόντος ... Διαβάστε περισσότερα
1084
Πληροφορίες Προϊόντος ... Διαβάστε περισσότερα
1083
Πληροφορίες Προϊόντος ... Διαβάστε περισσότερα
2089
Πληροφορίες Προϊόντος ... Διαβάστε περισσότερα
2084
Πληροφορίες Προϊόντος ... Διαβάστε περισσότερα
2083
Πληροφορίες Προϊόντος ... Διαβάστε περισσότερα
4083
Πληροφορίες Προϊόντος ... Διαβάστε περισσότερα
243
Πληροφορίες Προϊόντος ... Διαβάστε περισσότερα
403
Πληροφορίες Προϊόντος ... Διαβάστε περισσότερα
1000
Πληροφορίες Προϊόντος ... Διαβάστε περισσότερα
1005
Πληροφορίες Προϊόντος ... Διαβάστε περισσότερα
1007
Πληροφορίες Προϊόντος ... Διαβάστε περισσότερα