Η Kotronis Packaging και το 2020 στα “Diamonds of the Greek Economy”