Οι εργαζόμενοι της “Πλαστικά Κ.Κοτρώνης” αποχαιρετούν τον ιδρυτή τους