Στις εγκαταστάσεις της Kotronis Packaging o βουλευτής Φωκίδας Ι.Μπούγας