Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια του Κωνσταντίνου Κοτρώνη