Καπάκια Thermoforming


15
Yes
None
1
70
/products/thermoforming-lids/
Thumbnail

Κατηγορία:

Καπάκια Thermoforming
026
Diameter: 75 mm
Weight: 2, 7 gr
Height: 26, 6 mm
Label:
2.7
034
Diameter: 95 mm
Weight: 3, 6 gr
Height: 20 mm
Label:
3.6
036
Diameter: 95 mm
Weight: 3, 6 gr
Height: 25, 7 mm
Label:
3.6
144
Diameter: 95 mm
Weight: 2, 4 gr
Height: 10, 5 mm
Label:
2.4
028
Diameter: 95 mm
Height: 10 mm
Label: adhesive
Closure: Film
95
079
Diameter: 95 mm
Height: 14, 9 mm
Label: adhesive
Closure: Film
95
084
Diameter: 95 mm
Height: 20 mm
Label: adhesive
Closure: Film
95
092
Diameter: 122 mm
Label: x
Closure: Film
122
094
L x W: 115 x 90 mm
Height: 9, 8 mm
Label: x
Closure: Film
100
096
Diameter: 110 mm
Height: 10 mm
Label: x
Closure: Film
100
Καπάκια Thermoforming
026
2.7

Συμβατό με τα δοχεία: 125, 145

034
3.6

Συμβατό με τα δοχεία: 154, 155, 158, 160, 165, 169, 175, 179,185 , 195, 199, 215, 265, 269, 375, 475, 485

036
3.6

Συμβατό με τα δοχεία: 154, 155, 158, 160, 165, 169, 175, 179, 185, 195, 199, 215, 265, 269, 375, 475, 485

144
2.4

Συμβατό με τα δοχεία: 154, 155, 158, 160, 165, 169, 175, 179, 185, 195, 199, 215, 265, 269, 375, 475, 485

028
95

Συμβατό με τα δοχεία: 115,150,154, 155, 158, 160, 165, 169, 175, 179, 185, 195, 199, 215, 265, 269, 375, 475, 485

079
95

Συμβατό με τα δοχεία: 115,150,154, 155, 158, 160, 165, 169, 175, 179, 185, 195, 199, 215, 265, 269, 375, 475, 485

084
95

Συμβατό με τα δοχεία: 115,150,154, 155, 158, 160, 165, 169, 175, 179, 185, 195, 199, 215, 265, 269, 375, 475, 485

092
122

Συμβατό με τα δοχεία: 751

094
100

Συμβατό με τα δοχεία: 293, 297

096
100

Συμβατό με τα δοχεία: 595

Καπάκια Thermoforming
026
Συμβατό με τα δοχεία: ... Διαβάστε περισσότερα
034
Συμβατό με τα δοχεία: 154, 155, 158, 160, 165, 169, 175, 179,185 , 195, 199, 21... Διαβάστε περισσότερα
036
Συμβατό με τα δοχεία: 154, 155, 158, 160, 165, 169, 175, 179, 185, 195, 199, 21... Διαβάστε περισσότερα
144
Συμβατό με τα δοχεία: 154, 155, 158, 160, 165, 169, 175, 179, 185, 195, 199, 21... Διαβάστε περισσότερα
028
Συμβατό με τα δοχεία: 115,150,154, 155, 158, 160, 165, 169, 175, 179, 185, 195, ... Διαβάστε περισσότερα
079
Συμβατό με τα δοχεία: 115,150,154, 155, 158, 160, 165, 169, 175, 179, 185, 195, ... Διαβάστε περισσότερα
084
Συμβατό με τα δοχεία: 115,150,154, 155, 158, 160, 165, 169, 175, 179, 185, 195, ... Διαβάστε περισσότερα
092
Συμβατό με τα δοχεία: 751 Specs:... Διαβάστε περισσότερα
094
Συμβατό με τα δοχεία: 293, 297 S... Διαβάστε περισσότερα
096
Συμβατό με τα δοχεία: 595 Specs:... Διαβάστε περισσότερα