Συνεχίζονται οι επισκέψεις της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στην Εταιρεία μας