Οι Αιτωλοακαρνάνες τίμησαν την «Πλαστικά Κοτρώνης»