Στην Εταιρεία μας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας