Διοίκηση και εργαζόμενοι αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος