Το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού στις εγκαταστάσεις μας