Συμμετοχή της “Πλαστικά Κοτρώνης” στη Food Expo 2017