Κοπή βασιλόπιτας 2017: Τιμώντας τους παλαιότερους εργαζόμενους