Το αγαπημένο “υποβρύχιο” σε συσκευασία “Πλαστικά Κοτρώνης”