Σε λειτουργία το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ΚΙΜΑ 4.0